Eğitimler

ISO 22301 İç Tetkikçi Eğitimi Logo
ISO 22301 İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitimin amacı; katılımcılara kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında iş sürekliliği planlarının, felakette kurtarma sistemlerinin ve süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması için gerekli bilgilerin verilmesini sağlamaktır. EMFA ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitiminin Kapsamı: İş Sürekliliği ISO/IEC 22301…
ISO 22301 Bilinçlendirme Eğitimi Logo
ISO 22301 Bilinçlendirme Eğitimi
Eğitimin amacı; katılımcılara kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında planlarının, felakette kurtarma sistemlerinin ve süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması için gerekli bilgilerin verilmesini sağlamaktır. EMFA ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi Kapsamı: İş Sürekliliği Tanımı ve Temel Kavramları Kullanılan…
ISO 27001 İç Tetkikçi Eğitimi Logo
ISO 27001 İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitimin amacı; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının uygunluğunun tetkiki için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunularak katılımcıların tetkik becerileri ve bilgileriyle donatmaktır. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi ve İç Tetkikçi Eğitimi sonunda sınav yaparak katılımcıların denetçilik bilgisi ölçülmektedir. EMFA ISO/IEC 27001 Bilgi…
ISO 22301 Eğitimleri Logo
ISO 22301 Eğitimleri
ISO 27001 Eğitimleri Logo
ISO 27001 Eğitimleri
ISO 27001 Bilinçlendirme Eğitimi Logo
ISO 27001 Bilinçlendirme Eğitimi
Eğitimin amacı; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ve gereklilikleri hakkında kurum, kuruluş ve bireyler için genel bilgilendirme sağlamak, sistemin tüm maddelerine detaylı bir bakış ile standardın nasıl uygulanması gerektiği ve sistemin nasıl kurulduğuna ve işletildiğine dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir. EMFA ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi…
ISO 20000 Bilinçlendirme Eğitimi Logo
ISO 20000 Bilinçlendirme Eğitimi
Eğitimin amacı; ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardının tüm süreçlerinin uygulamalarla ve örnek çalışmalarla katılımcılara anlatılması ve kurum/kuruluş ihtiyaçlarına göre süreçlerin ve standardın inşa edilebilmesi için çalışanlara gerekli uygulama eğitimi sağlamaktır. EMFA ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi Kapsamı: Hizmet…
ISO 20000 İç Tetkikçi Eğitimi Logo
ISO 20000 İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitimin amacı; ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardının uygunluğunun tetkiki için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunularak katılımcıların tetkik becerileri ve bilgileriyle donatmaktır. ISO 20000 Bilinçlendirme Eğitimi ve İç Tetkikçi Eğitimi sonunda sınav yapılarak katılımcıların denetçilik bilgisi ölçülmektedir. EMFA ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet…
ISO 20000 Eğitimleri Logo
ISO 20000 Eğitimleri
UML (Unified Modelling Language) Eğitimi Logo
UML (Unified Modelling Language) Eğitimi
Eğitimin amacı; katılımcılara etkin bir şekilde UML (Unified Modelling Language) ‘i nasıl kullanacaklarını öğretmektir. UML, nesne yönelimli dillerle yazılmış kodların şematize edilmesi için kullanılan standart notasyondur. UML kullanmanın başlıca iki amacı, yazılım projelerini dokümante etmek veya daha henüz çözülmemiş problemleri bütün resmi görerek çözmektir. UML, programcıların birbirleriyle iletişim…
Test Yönetimi Eğitimi Logo
Test Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; test planlama, test işletimi ve sonuç raporlamaya ilişkin test sürecinin sistematik bir yapıda nasıl yönetileceğine ve nasıl uygulanacağına ait doneler ile katılımcıları donatmaktır. Birim testlerinden kabul testlerine kadar uzanan yelpazede test stratejilerini geliştirecek ve yazılım testlerinin incelikleri öğrenilecektir. EMFA Test Yönetimi Eğitimi Kapsamı: Yazılım Hatalarının…
SCRUM ile Proje Yönetimi Eğitimi Logo
SCRUM ile Proje Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde en popüler agile proje yönetimi çerçevesi olan Scrum kurallarının tanıtılarak agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında Scrum yaratıcıları olan Jeff Sutherland ve Ken Schwaber ‘ın anlatımlarından yola çıkılacaktır. EMFA SCRUM ile Proje Yönetimi…
Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi Logo
Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi
Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki maliyetleri minimuma indirmektedir. Yazılım projelerinde programlamaya ait maliyetlerin %90'ı bakım aşamasında harcanmaktadır, bakım aşamasındaki bu maliyetlerden tasarruf edilebilmesi kolay yönetilebilir kod yazılmasına bağlıdır. Bu da sağlam ve kaliteli bir yazılım geliştirme mimarisini gerektirir. EMFA Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi…
Gereksinim Analizi Ve Yönetimi Eğitimi Logo
Gereksinim Analizi Ve Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; yazılım projelerinin ilk adımı olan gereksinimi analizinde gereksinimlerin eksiksiz ve doğru tanımlanması gerekmektedir. Bu, yazılım projelerinin başarıya ulaşması için en önemli etkendir. Başarısız sonuçlanan yazılım projelerinin %60 'ından fazlasının gereksinim analizi aşamasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Bu eğitim, tam ve hedefe uygun gereksinim analizinin yapılması için…
DESIGN PATTERNS İle Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Eğitimi Logo
DESIGN PATTERNS İle Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Eğitimi
Eğitimin amacı; çok sık rastlanılan sorunlara geliştirilen best practice olarak adlandırabilecek çözümleri anlatmak ve bunu yazılım projelerine nasıl uygulanabileceğini görmektir. Yazılım geliştirme uygulamasında en önemli husus, kaliteli tasarımdır. Tasarım, gelecekteki ihtiyaçlara(gereksinimlere) imkân tanımalı ve proje ekibini sınırlandırmamalıdır. EMFA DESIGN PATTERNS İle Nesne Yönelimli…
END TO END Konfigürasyon Yönetimi Logo
END TO END Konfigürasyon Yönetimi
Eğitimin amacı; Uçtan Uca konfigürasyon hakkında teorik ve pratik bilgiyi kazandırmak, sıfırdan sürekli entegrasyona kadar konfigürasyon yönetim sürecinin tüm aşamalarını projelerde hızlı bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır. IDE'lerden sonra yazılım geliştirmede en çok kullanılması gereken araçlar konfigürasyon yönetim araçlarıdır. Konfigürasyon yönetimi araçlarının kullanıldığı bir…
Yazılım Süreç Eğitimleri Logo
Yazılım Süreç Eğitimleri
AGILE ile Proje Yönetimi Eğitimi Logo
AGILE ile Proje Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde çeşitli yöntem ve uygulamalarla AGILE Proje Yönetimi yaklaşımını agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Eğitim anlatımdan sonra kurum/kuruluş içerisinde gruplar oluşturularak uygulanacaktır. Her grup belirlediği bir çalışmayı agile yöntemlerini uygulayarak tamamlayacaktır. EMFA AGILE ile Proje Yönetimi…
Sızma Testleri Eğitimi Logo
Sızma Testleri Eğitimi
Eğitimin amacı; güvenlik testleri hakkında başlangıç seviyesinde bilgi vermeyi amaçlayan bu program, katılımcıları; ağ uygulamaları güvenliği, temel ağ güvenliği, web uygulamaları güvenliği, TCP/IP, kablosuz ağ güvenliği ve sosyal mühendislik hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. EMFA Sızma Testleri Eğitimi Kapsamı: Giriş ve Bilgi Toplama Temel Kavramlar Türleri Metodolojik Yaklaşım Sızma…
CMMI-DEV Eğitimi Logo
CMMI-DEV Eğitimi
Eğitimin amacı; CMMI (Capability Maturatiy Model Integration)’ ın sahip olduğu beş seviye ve yirmi iki süreç alanı ile alakalı temel bilgilendirmeyi yaparak katılımcılara farkındalık kazandırmaktır. Eğitim Kapsamı: 1. Seviye - Başlangıç: Çok Düşük Kalite*Çok Yüksek Risk2. Seviye - Temel Proje Yönetimi - Düşük Kalite*Yüksek Risk• Gereksinim Yönetimi (REQM)• Proje Planlama (PP)• Proje Yönetimi ve Kontrol…
BT Süreç Yönetimine Giriş Eğitimi Logo
BT Süreç Yönetimine Giriş Eğitimi
Eğitimin amacı; "Bilgi Teknolojileri Süreç Yönetimi" alanında uzmanlaşmayı sağlamak, sektörlere profesyoneller kazandırmaktır. Bu eğitim ayrıca Bilgi Teknolojileri Departmanlarında süreç analizi, süreç tanımlaması ve süreç iyileştirilmesinden sorumlu olan uzman yardımcısı, uzman, orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi ve geliştirmeyi hedef almaktadır. EMFA BT Süreç Yönetimine Giriş Eğitimi…