YAZILIM SÜREÇ EĞİTİMLERİ

UML (UNİFİED MODELLİNG LANGUAGE) EĞİTİMİ Logo
UML (UNİFİED MODELLİNG LANGUAGE) EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; katılımcılara etkin bir şekilde UML (Unified Modelling Language) ‘i nasıl kullanacaklarını öğretmektir. UML, nesne yönelimli dillerle yazılmış kodların şematize edilmesi için kullanılan standart notasyondur. UML kullanmanın başlıca iki amacı, yazılım projelerini dokümante etmek veya daha henüz çözülmemiş problemleri bütün resmi görerek çözmektir. UML, programcıların birbirleriyle iletişim…
TEST YÖNETİMİ EĞİTİMİ Logo
TEST YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; test planlama, test işletimi ve sonuç raporlamaya ilişkin test sürecinin sistematik bir yapıda nasıl yönetileceğine ve nasıl uygulanacağına ait doneler ile katılımcıları donatmaktır. Birim testlerinden kabul testlerine kadar uzanan yelpazede test stratejilerini geliştirecek ve yazılım testlerinin incelikleri öğrenilecektir. EMFA Test Yönetimi Eğitimi Kapsamı: Yazılım Hatalarının…
SCRUM İLE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Logo
SCRUM İLE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde en popüler agile proje yönetimi çerçevesi olan Scrum kurallarının tanıtılarak agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında Scrum yaratıcıları olan Jeff Sutherland ve Ken Schwaber ‘ın anlatımlarından yola çıkılacaktır. EMFA SCRUM ile Proje Yönetimi…
KURUMSAL UYGULAMA GELİŞTİRME MİMARİSİ EĞİTİMİ Logo
KURUMSAL UYGULAMA GELİŞTİRME MİMARİSİ EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki maliyetleri minimuma indirmektedir. Yazılım projelerinde programlamaya ait maliyetlerin %90'ı bakım aşamasında harcanmaktadır, bakım aşamasındaki bu maliyetlerden tasarruf edilebilmesi kolay yönetilebilir kod yazılmasına bağlıdır. Bu da sağlam ve kaliteli bir yazılım geliştirme mimarisini gerektirir. EMFA Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi…
GEREKSİNİM ANALİZİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Logo
GEREKSİNİM ANALİZİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; yazılım projelerinin ilk adımı olan gereksinimi analizinde gereksinimlerin eksiksiz ve doğru tanımlanması gerekmektedir. Bu, yazılım projelerinin başarıya ulaşması için en önemli etkendir. Başarısız sonuçlanan yazılım projelerinin %60 'ından fazlasının gereksinim analizi aşamasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Bu eğitim, tam ve hedefe uygun gereksinim analizinin yapılması için…
DESIGN PATTERNS İLE NESNE YÖNELİMLİ YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİMİ Logo
DESIGN PATTERNS İLE NESNE YÖNELİMLİ YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; çok sık rastlanılan sorunlara geliştirilen best practice olarak adlandırabilecek çözümleri anlatmak ve bunu yazılım projelerine nasıl uygulanabileceğini görmektir. Yazılım geliştirme uygulamasında en önemli husus, kaliteli tasarımdır. Tasarım, gelecekteki ihtiyaçlara(gereksinimlere) imkân tanımalı ve proje ekibini sınırlandırmamalıdır. EMFA DESIGN PATTERNS İle Nesne Yönelimli…
END TO END KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ Logo
END TO END KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ
Eğitimin amacı; Uçtan Uca konfigürasyon hakkında teorik ve pratik bilgiyi kazandırmak, sıfırdan sürekli entegrasyona kadar konfigürasyon yönetim sürecinin tüm aşamalarını projelerde hızlı bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır. IDE'lerden sonra yazılım geliştirmede en çok kullanılması gereken araçlar konfigürasyon yönetim araçlarıdır. Konfigürasyon yönetimi araçlarının kullanıldığı bir…
AGILE İLE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Logo
AGILE İLE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde çeşitli yöntem ve uygulamalarla AGILE Proje Yönetimi yaklaşımını agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Eğitim anlatımdan sonra kurum/kuruluş içerisinde gruplar oluşturularak uygulanacaktır. Her grup belirlediği bir çalışmayı agile yöntemlerini uygulayarak tamamlayacaktır. EMFA AGILE ile Proje Yönetimi…