Yazılım Süreç Eğitimleri

UML (Unified Modelling Language) Eğitimi Logo
UML (Unified Modelling Language) Eğitimi
Eğitimin amacı; katılımcılara etkin bir şekilde UML (Unified Modelling Language) ‘i nasıl kullanacaklarını öğretmektir. UML, nesne yönelimli dillerle yazılmış kodların şematize edilmesi için kullanılan standart notasyondur. UML kullanmanın başlıca iki amacı, yazılım projelerini dokümante etmek veya daha henüz çözülmemiş problemleri bütün resmi görerek çözmektir. UML, programcıların birbirleriyle iletişim…
Test Yönetimi Eğitimi Logo
Test Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; test planlama, test işletimi ve sonuç raporlamaya ilişkin test sürecinin sistematik bir yapıda nasıl yönetileceğine ve nasıl uygulanacağına ait doneler ile katılımcıları donatmaktır. Birim testlerinden kabul testlerine kadar uzanan yelpazede test stratejilerini geliştirecek ve yazılım testlerinin incelikleri öğrenilecektir. EMFA Test Yönetimi Eğitimi Kapsamı: Yazılım Hatalarının…
SCRUM ile Proje Yönetimi Eğitimi Logo
SCRUM ile Proje Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde en popüler agile proje yönetimi çerçevesi olan Scrum kurallarının tanıtılarak agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında Scrum yaratıcıları olan Jeff Sutherland ve Ken Schwaber ‘ın anlatımlarından yola çıkılacaktır. EMFA SCRUM ile Proje Yönetimi…
Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi Logo
Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi
Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki maliyetleri minimuma indirmektedir. Yazılım projelerinde programlamaya ait maliyetlerin %90'ı bakım aşamasında harcanmaktadır, bakım aşamasındaki bu maliyetlerden tasarruf edilebilmesi kolay yönetilebilir kod yazılmasına bağlıdır. Bu da sağlam ve kaliteli bir yazılım geliştirme mimarisini gerektirir. EMFA Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi…
Gereksinim Analizi Ve Yönetimi Eğitimi Logo
Gereksinim Analizi Ve Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; yazılım projelerinin ilk adımı olan gereksinimi analizinde gereksinimlerin eksiksiz ve doğru tanımlanması gerekmektedir. Bu, yazılım projelerinin başarıya ulaşması için en önemli etkendir. Başarısız sonuçlanan yazılım projelerinin %60 'ından fazlasının gereksinim analizi aşamasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Bu eğitim, tam ve hedefe uygun gereksinim analizinin yapılması için…