Hizmetler

Yerli Malı Belgesi Logo
Yerli Malı Belgesi
Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Danışmanlık Hizmeti Yerli Malı Belgesi Tebliği’nin 2014 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok sektörde yerli malı belgeleri düzenlemeye başlanmıştı. Ancak bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermekte olan firmalar yani yazılım firmaları ve ürünleri söz konusu olduğunda sıkıntılar yaşanmış ve yazılım ürünleri kapsam dışında tutulmaya başlanmıştır. Bu…
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı Logo
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; Ar-Ge faaliyeti gösteren firmalarımızın, birbirleri ile iletişimlerini güçlendirmek bu sayede iş yapabilme kapasitelerini işbirliklerine yönelerek arttırmalarını sağlamak; sanayi – üniversite iş birliğini güçlendirmek ve firmaların Ar-Ge potansiyellerinin arttırılmasını sağlamak gibi önemli misyonlara sahiptir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sağladığı tüm önemli…
Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı Logo
Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı
Kalkınma Ajansları; kuruluş amaçları kapsamında bölgesel rekabet gücünün arttırmaya yönelik olarak, bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit ederek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak için plan ve programlar geliştirmektedir. Bu kapsamda, plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktadır.   EMFA Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlık Hizmeti:   Aşama…
KOSGEB Projeleri Danışmanlığı Logo
KOSGEB Projeleri Danışmanlığı
KOSGEB, ülkemizdeki girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması, ihracat, Ar-Ge, Kurumsallaşma gibi konularda kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayarak KOBİ’lerimizin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlamakta olan ülkemizin önemli kuruluşlarından birisidir.   EMFA KOSGEB Projeleri Danışmanlık Hizmeti: Aşama Hizmetlerimiz - Firmanın gereksinimleri doğrulusunda…
ISO 12207 Danışmanlığı Logo
ISO 12207 Danışmanlığı
  Yazılım projeleri; planlama, isterlerin doğru tanımlanmaması, süreç yönetiminin sağlanamaması gibi gerekçeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanabilmekte en iyiihtimalle ise hedeflenenden daha uzun sürelerde ve/veya beklenenden yüksek maliyetlerde sonuçlanabilmektedir. Bu durum hem sağlayıcı için hem de müşteri için hüsranla sonuçlanabilmekte hatta bazı durumlar da karşılıklı anlaşmazlıkların hukuksal…