Hizmetler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı Logo
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; Ar-Ge faaliyeti gösteren firmalarımızın, birbirleri ile iletişimlerini güçlendirmek bu sayede iş yapabilme kapasitelerini işbirliklerine yönelerek arttırmalarını sağlamak; sanayi – üniversite iş birliğini güçlendirmek ve firmaların Ar-Ge potansiyellerinin arttırılmasını sağlamak gibi önemli misyonlara sahiptir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sağladığı tüm önemli…
Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı Logo
Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı
Kalkınma Ajansları; kuruluş amaçları kapsamında bölgesel rekabet gücünün arttırmaya yönelik olarak, bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit ederek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak için plan ve programlar geliştirmektedir. Bu kapsamda, plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktadır.   EMFA Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlık Hizmeti:   Aşama…
KOSGEB Projeleri Danışmanlığı Logo
KOSGEB Projeleri Danışmanlığı
KOSGEB, ülkemizdeki girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması, ihracat, Ar-Ge, Kurumsallaşma gibi konularda kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayarak KOBİ’lerimizin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlamakta olan ülkemizin önemli kuruluşlarından birisidir.   EMFA KOSGEB Projeleri Danışmanlık Hizmeti: Aşama Hizmetlerimiz - Firmanın gereksinimleri doğrulusunda…
ISO 12207 Danışmanlığı Logo
ISO 12207 Danışmanlığı
  Yazılım projeleri; planlama, isterlerin doğru tanımlanmaması, süreç yönetiminin sağlanamaması gibi gerekçeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanabilmekte en iyiihtimalle ise hedeflenenden daha uzun sürelerde ve/veya beklenenden yüksek maliyetlerde sonuçlanabilmektedir. Bu durum hem sağlayıcı için hem de müşteri için hüsranla sonuçlanabilmekte hatta bazı durumlar da karşılıklı anlaşmazlıkların hukuksal…
TUBİTAK Projeleri Danışmanlığı Logo
TUBİTAK Projeleri Danışmanlığı
Günümüzde işletmeler coğrafi konumlarına ve ölçeklerine bakılmaksızın ulusal ve uluslararası piyasalarda yoğun bir rekabet baskısı altında hayatta kalma savaşı içindedirler. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve yüksek performans gösterebilmeleri için rakiplerine karşı sürekli rekabet üstünlüğü sağlamaları gerekmektedir. Bu zorlu koşullarda firmalar rakiplerine üstünlük kurabilmek ve bu üstünlüğün…
AR-GE Merkezi Danışmanlığı Logo
AR-GE Merkezi Danışmanlığı
Ar-Ge Merkezi - Tanım ve Desteklenen Giderler: Ar-Ge Merkezi: Kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan (Limited veya Anonim Şirketi) - Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş; - Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan; - En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden; - Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimi ifade etmektedir.   Ar-Ge…
Hibe - Teşvik Yönetimi Logo
Hibe - Teşvik Yönetimi
ISO 25051 Danışmanlığı Logo
ISO 25051 Danışmanlığı
Yazılım sektörü hızla gelişen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir. İnsan yaşamına değer katan, yaşamı kolaylaştıran ve alışverişten, seyahate, bankacılık işlemlerine, resmi işlemlere, sosyal iletişime kadar yaşamımızın her alanında erişilebilirliği arttıran yazılım ürünleri, yazılım geliştiren firmaların güçlenmesinde en önemli etken haline gelmiştir. Teknoloji devinimi ile birlikte insanların,…
Web Uygulama Güvenliği Testi Logo
Web Uygulama Güvenliği Testi
Genel olarak herhangi bir ağ üzerinden erişimin sağlandığı programlara web uygulamaları adı verilir. Bu ağ sadece belli bir kurum içerisindeki bilgisayarlara özel olan intranet, internet ya da farklı bir ağ çeşidi olabilir. Sunucu taraflı ve istemci taraflı teknolojiler olmak üzere birden fazla teknolojinin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması prensibine dayanan web uygulamalarının güvenli şekilde…
Web Portal Ve Grafik Tasarım Hizmetleri Logo
Web Portal Ve Grafik Tasarım Hizmetleri
Web Tasarım Bir internet (web) sitesi, günümüzdeki en etkili ve maliyeti en düşük tanıtım araçlarının başında gelmektedir. Tanıtım ise firmaların sürekliliğinde, başarılı olmasında ve büyümesinde en önemli etkenlerden birisi olup marka değerinin hak ettiği değere ulaştırmak için bir araçtır. Tanıtılamayan bir hizmet ya da bir ürünün tüketicisine ulaştırılamayacağı ve aynı şekilde pazarlanamayacağı…
DDOS Testi Logo
DDOS Testi
Siber saldırılardan zarar gören kuruluşlar, bu saldırılar sonucunda pahalıya mal olan iş kesintileri, kritik kurumsal veri kaybı, çalışanlar ya da müşterilere ilişkin kişisel bilgi kayıpları, itibar zedelenmesi gibi vakalar yaşadıklarını belirtiyor. Bu gibi kayıplar kurumlara, üretim kaybı, gelir kaybı ve müşteri güveninin zedelenmesi gibi sonuçlar olarak geri dönüyor. Sadece bir kişi ya da bir kurum…
Sızma / Penetrasyon Testi Logo
Sızma / Penetrasyon Testi
İnternet kullanımının yaygınlaşması sebebiyle son yıllarda gerçekleşme yüzdesi hızla artan güvenlik zafiyetlerinden zarar görme, farklı siber saldırılarına maruz kalma gibi koşullarda, özel şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının teknolojilerin ilerlemesi ve sistemlerin büyümesi ile güvenlik açıkları haliyle ciddi tehdit arz etmektedir. Bu bilincin farkında olan EMFA BT Güvenliği Danışmanlığı, kendini…
Siber Güvenlik Logo
Siber Güvenlik
BT Güvenliği Danışmanlığı Logo
BT Güvenliği Danışmanlığı
Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayımlanan TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre bilgi güvenliğinin, Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır. Gizlilik, bilginin yetkisi bulunmayan kişilerin erişememesidir. Bütünlük, bilginin yetkiye sahip olmayan kişilerce değişime uğratılması, yok edilmesi gibi tehlikelere karşı muhafaza edilmesidir.…
Marka Danışmanlığı Logo
Marka Danışmanlığı
Kaliteli ürün ve iyi pazarlama stratejileri geliştirmek, markalaşma ve marka değerlerini artırma konularına zaman geçtikçe şirketler tarafından verilen önem artmaktadır. Sosyal medyanın, özellikle son yıllarda oldukça sık kullanılması ve yayılması dolayısı ile markaların pazarlama faaliyetlerinde, sosyal medya platformlarının sık kullanılması gereken bir alan olmuştur. İyi işlenmesi gereken “Big Datalar”’ın,…
ISO 22301 Danışmanlığı Logo
ISO 22301 Danışmanlığı
Kurum ve kuruluşların iş sürekliliğini sağlayarak yönetebilmesi amacını taşıyan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISYS), işlerin kesintiye uğramasını olabilecek en düşük değere getirecek olup herhangi bir kesinti yaşandığında uygulanması gereken stratejiyi belirleyecek ve oluşabilecek zararı en alt seviyeye çekerek, en az hasarla krizin atlatılmasını sağlayacak koşulların oluşmasını sağlayacaktır. ISO/IEC…
ISO 27031 Danışmanlığı Logo
ISO 27031 Danışmanlığı
Bir kesintiye ya da aksaklığa sebep olan risklerin gerçekleşmesinden sonra kurum ya da kuruluşun ürünlerinin, hizmetlerinin önceden belirlenmiş tahammül edilebilirlik seviyelerinde sunumlarına ara vermeyerek devam edebilmesine iş sürekliliği adı verilir. Gelişen teknoloji çağında birçok kurum ve kuruluşun ürünlerinin, hizmetlerinin sunulması adına ilişkin süreçler bilgi ve iletişim teknolojilerine…
ISO 20000 Danışmanlığı Logo
ISO 20000 Danışmanlığı
BT hizmetlerini yöneterek bir ya da birden fazla iş birimine destek verebilir hale getirmeyi sağlayan ITIL, en iyi uygulamaların (best practices), tecrübelerin bir araya getirilerek toplanması ile oluşturulmuş bir kütüphanedir. Birbirleri ile sürekli ilişkili olup bir puzzle’ın parçaları gibi birbirlerinden ayrı düşünülemeyen ve toplamda on bir adet modülün birleştirilmesi ile meydana gelen BT Hizmet…
ISO 27001 Danışmanlığı Logo
ISO 27001 Danışmanlığı
Bilgi güvenliği standardı, BS 7799-2’nin revize edilip 2005 in sonlarında ISO 27001:2005 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren, ardından 2013 yılında son revizyonuna uğrayarak ISO 27001 olarak yayınlanan bu standart, kurumların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının en yeni versiyonu olan “ISO/IEC…
ISO 15504 - SPICE Danışmanlığı Logo
ISO 15504 - SPICE Danışmanlığı
Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı, çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerinin tam anlaşılamaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu standartlardan biri olan, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirleyen ISO/IEC 15504…
ISO 15408 Ortak Kriterler Danışmanlığı Logo
ISO 15408 Ortak Kriterler Danışmanlığı
Bilgi Teknolojileri Ürün Geliştiricileri ve Müşterileri için Ortak Kriterler TS ISO/IEC 15408 (Common Criteria) Sertifikasyon Danışmanlığı, bilişim sektöründe ürün geliştiricilerinin ürettikleri güvenlik ürünleri için iddia ettikleri fonksiyonel özelliklerin, müşteri veya üreticiden bağımsız bir kuruluş tarafından belirli bir standarda uygun olarak test edilmesi, uygunluğun belgelendirilmesi ve durumun…
ISO 9001 Danışmanlığı Logo
ISO 9001 Danışmanlığı
ISO 9001, Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş ve sürekli geliştirilmeye devam eden uygulandığı işletmeleri tüm yönleriyle ele alarak geliştirmek üzere yapılması gerekenleri tanımlayan, en çok bilinen ve uygulanan ISO (International Organization for Standardization) standardıdır. ISO 9001 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına…
CMMI Danışmanlığı Logo
CMMI Danışmanlığı
CMMI (Capability Maturity Model Integration) – Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu, yazılım süreçlerinde maliyet, performans ve vakit tayini gibi konulardaki yaşanması muhtemel aksaklıkları ortadan kaldırarak yazılım süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan, dünya genelinde popüler ve önemli bir modeldir. Kamuda ve özel sektörde, birçok kuruluşta CMMI temeli bulunan yazılım süreçlerinin…
BT Danışmanlığı Logo
BT Danışmanlığı
Danışmanlık tecrübelerimizi aktarabileceğimiz başlıca alanlar:• BT Strateji Geliştirilmesi• Veri Tabanı Sunucuları• Veri Temizleme ve Düzenleme• Uygulama ve Veri Tabanı Performans Yönetimi• VoIP Uygulamaları• Mobil iş Çözümleri• Enerji Tasarrufu ve Yönetimi• Var Olan BT Altyapısının İncelenmesi• Kurumsal Uygulama Entegrasyon Stratejileri ve Danışmanlığı• Uygulama Mimarisi Analizi• İş Senaryoları Detaylandırılması•…
Danışmanlık Logo
Danışmanlık
Sistem Yönetimi ve Testi Logo
Sistem Yönetimi ve Testi
Yazılım gereksinim (requirement) testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından sistemin tamamını ele alarak sistem gereksinimlerinin oluşturulmasını sağlayan Sistem Testi, yazılımın ve donanımın, belirtilen ile sistemin uyumunu değerlendirmek için tam ve entegre bir sistem üzerinde yapılan test olduğunu belirtir. Birim Testi ve Entegrasyon Testi aşamalarından sonra gerçekleştirilen sistem testi; yazılımın…
Sistem Analizi Logo
Sistem Analizi
Operasyonel performansınızı arttırınSistem, bir veya birden fazla hedefi ya da amacı gerçekleştirmek veya sonuca ulaşmak üzere bir arada çalışan, birbiriyle ilişkili bileşenlerden oluşan, aynı zamanda girdi ve çıktıları bulunan, kısıtları belirlenmiş bir bütündür.• Sistemin Çözümlenmesi• Sorunun Ortaya Çıkarılması• Amaçların Belirlenmesi• Amaca Uygun Seçeneklerin Bulunması• Bulunan Seçeneklerin İncelenmesi•…
Anahtar Teslim Projeler Logo
Anahtar Teslim Projeler
Teknoloji devriminin bir sonucu olarak içinde bulunduğumuz şartlar gereği tüm dünyada etkisini hissettiren bilgi ve iletişim hızı tüm dünyayı doğal olarak ülkemizi de etkilemektedir. Bu değişim etkileri ülkemiz kamu kurum ve kuruluşları tarafından da oldukça yakından takip edilmektedir. 21. Yüzyılın gerekliliklerinden biri olarak bu hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için merkezi idare tarafından…
BT Yönetimi Logo
BT Yönetimi