BT YÖNETİMİ

SİSTEM YÖNETİMİ VE TESTİ Logo
SİSTEM YÖNETİMİ VE TESTİ
Yazılım gereksinim (requirement) testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından sistemin tamamını ele alarak sistem gereksinimlerinin oluşturulmasını sağlayan Sistem Testi, yazılımın ve donanımın, belirtilen ile sistemin uyumunu değerlendirmek için tam ve entegre bir sistem üzerinde yapılan test olduğunu belirtir. Birim Testi ve Entegrasyon Testi aşamalarından sonra gerçekleştirilen sistem testi; yazılımın…
SİSTEM ANALİZİ Logo
SİSTEM ANALİZİ
Operasyonel performansınızı arttırınSistem, bir veya birden fazla hedefi ya da amacı gerçekleştirmek veya sonuca ulaşmak üzere bir arada çalışan, birbiriyle ilişkili bileşenlerden oluşan, aynı zamanda girdi ve çıktıları bulunan, kısıtları belirlenmiş bir bütündür.• Sistemin Çözümlenmesi• Sorunun Ortaya Çıkarılması• Amaçların Belirlenmesi• Amaca Uygun Seçeneklerin Bulunması• Bulunan Seçeneklerin İncelenmesi•…