ISO 15504 - SPICE DANIŞMANLIĞI

Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı, çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerinin tam anlaşılamaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu standartlardan biri olan, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirleyen ISO/IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme, 1995 yılında ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından çıkarılmıştır. 

ISO/IEC 15504 Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE), süreç boyutu, içe dönük süreç iyileştirme çalışmalarını, süreç yeterlilik boyutu ise dışa dönük yetenek belirleme çalışmalarını tanımlayan iki boyutlu bir modeldir. 

SPICE, ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Fakat şirkette ISO/IEC 12207 uygulansa bile bunu bir denetim ve belgeyle kanıtlamak mümkün değildir. ISO/IEC 12207 bir modeldir ve değerlendirme TS ISO/IEC 15504 SPICE - 7 ’ye göre yapılır. Özetle, ISO/IEC 12207 yapılacakları tanımlar, fakat ISO/IEC 15504 SPICE değerlendirme modelidir. ISO/IEC 15504 SPICE Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme Modeli, iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. 

EMFA ISO/IEC 15504 Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Danışmanlık Hizmeti, ISO/IEC 15504 SPICE danışmanlığı konusunda üstün yetkinliğe sahip kalite uzmanları ile şirketinizdeki analiz aşamasından kabul aşamasına kadar olan tüm yazılım süreçlerinizi, Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Modeli çerçevesinde revize edip gerekli dokümantasyon ve süreç eğitimlerini vererek şirketinizin TS ISO/IEC 15504 Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (Spice) Belgesi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır.

Neden ISO 15504 - SPICE ?

ISO/IEC 15504 SPICE standardının zorunlu hale gelmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, ISO/IEC 15504 SPICE standardının yazılım geliştirmede kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO/IEC 15504 SPICE Seviye 2 yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI Seviye 3 olmaları şartı öngörülmektedir.

EMFA ISO/IEC 15504 – SPICE Süreçleri Danışmanlığı Hizmetleri:

 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO/IEC 15504 – SPICE Eğitimleri
 • TSE Başvuruları
 • İç Denetim
 • Otomasyon Araçları Entegrasyonu ve Eğitimleri
 • Ön Denetim Hazırlık
 • Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon
 • Resmi Denetim Sürecinde Refakat
 • Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
 • Süreç Uygunsuzluklarının ve İyileştirme Çalışmalarının Takibi
 • Uygulama
 • Yönetim Danışmanlığı