Yerli Malı Belgesi

Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Yerli Malı Belgesi Tebliği’nin 2014 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok sektörde yerli malı belgeleri düzenlemeye başlanmıştı. Ancak bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermekte olan firmalar yani yazılım firmaları ve ürünleri söz konusu olduğunda sıkıntılar yaşanmış ve yazılım ürünleri kapsam dışında tutulmaya başlanmıştır.

Bu durum GSM Operatörlerine uygulanan, Türkiye de Ar-Ge yapan, ürün geliştiren KOBİ’lerden ürün tedarik etme yaptırımı ve benzer durumlarda koşulan şartların belgelendirme de yaşanan sıkıntılar bir kez daha gündeme getirmesi ile birlikte SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak, yazılım ürünlerine yerli malı belgesi düzenlenmesi için yönetmelik hazırlanması konusunda TOBB ve TESK yetkili kılınmıştı. TOBB yazılım meclisi ve Sanayi Bakanlığı ARGE Başkanlığı’nın birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları” yürürlüğe girdi. 

Yürürlüğe giren uygulama esasları ile birlikte, Yazılım Değerlendirme Tutanağı ile yerlilik şartlarının sağlandığı tespit edilen yazılımlar için kayıtlı oldukları oda’dan Yerli Malı Belgesi düzenletebilmek adına başvuru da bulunabileceklerdir.

Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesince, “Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15’e kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl Ocak ayında kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur” ifadeleri yer almaktadır.

Yüksek Teknoloji ürünleri üreten yerli üreticilerimizin ihalelerde avantajlı duruma gelmesi yönünde bir kazanım sağlayacak olan “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi” alabilmek için en önemli şartlar firmanın TS ISO/IEC 12207 ile TS ISO/IEC 25051 standartlarına ürünlerinin uygunluğunun belgelendirilmiş olmasıdır.

EMFA Yazılım Danışmanlık Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

-         İdari Süreçlere Yönelik Danışmanlık Hizmeti

-         ISO 12207 Belgesi Danışmanlık Hizmeti

-          ISO 25051 Belgesi Danışmanlık Hizmeti