ADLİ İNCELEME

SES, KONUŞMA VE METİN İNCELEMELERİ

Konuşmaların ve el yazısı dışındaki metinlerin, kendi aralarında ya da kişi ile ilişkilendirilmesi, kayıt içerisindeki seslerin orijinal olup olmadığı, gürültülerin temizlenmesi, konuşmacının profilinin çıkarılması ve sinyal kaynağının tespiti temel inceleme alanlarıdır.

1- Kayıt İyileştirme

İşitilmek istenen konuşma, gürültü ya da konuşma dışı sesleri, diğerlerine göre daha baskın hale getirme,

2- Kayıt Güvenilirliği (Kurgu, Montaj, Orijinallik)

Bir kaydın ilk oluşturulduğundaki içeriğinde, başka seslerin ya da konuşmaların eklenmesi, silinmesi, yer değiştirilmesi ya da kayıt sinyalindeki bir bilginin değiştirilmesi suretiyle, anlam ve etki üzerinde yapılmış herhangi bir manipülasyonun bulunup bulunmadığını belirleme,

3- Konuşmacı Kimliklendirme

Kim tarafından üretildiği belli olmayan bir konuşmanın, kimliği belirli bir kişiye ait olup olmadığını belirleme

4- Konuşmacı Eşleme

Kim tarafından üretildiği belli olmayan birden fazla konuşmanın aynı kişi tarafından üretilip Üretilmediğini belirleme,

5- Konuşmacı Profilleme

Kayıt içerisindeki konuşmasından bir kişinin yaş, cinsiyet, ağız, konuşma bozuklukları ve hataları gibi çok sayıda kişisel özellikleri ortaya koyma,

6- Sinyal Analizleri

Seslerin ne sesi olabileceğine yönelik nitel ve seslerin düzeyi ile ilgili nicel analizler yapmak; cam, para, silah, motor seslerinin tanımlamak, uzaklık ve şiddet ölçülerini dikkate alarak seslerin parametrik düzeylerini ortaya koymak, seslerin düzeylerini birbirinden ayırmak ve ayrıca kaydın elde ediliş şekli ve kanalı (ortam/telefon kaydı) ile kayıt anı ile ilgili diğer detayları belirleme. İncelemeleri gerçekleştirilmektedir.

7- Metin İnceleme

Metin içerisinde ve metinler arası yapılacak incelemelerle; Plagiarism, intihar metinlerinin intihar edene aidiyetini belirleme, ifade tutanaklarındaki çelişkileri belirleme, faili meçhul metinler arasında eşleme ve herhangi iki metnin aynı kişiye aidiyetini belirleme gibi hizmetler verilmektedir.

KARŞIT ADLİ BİLİM

Bu alandaki amacımız;

  • Duruma ait, aleyhte sonuç içeren inceleme ve raporları, titiz, dikkatli ve etraflı bir çalışma ile yeniden inceleyerek, mevcut olası eksikleri tespit edip, lehte olabilecek bütün bulguların ön plana çıkarılmasını sağlamaktır.
  • Bu alanda desteğimize ihtiyaç duyduğunuz andan itibaren sırası ile;
  • Duruma ait, daha önceki rapor ve incelemeler alanında uzman ekiplerimiz tarafından yeniden ayrıntılı ve kapsamlı bir incelemeye alınır.
  • Eğer var ise, çelişkili, eksik ve gerçekliğe aykırı durumlar bir bir tespit edilir.
  • Eğer, rapor ve incelemelerde herhangi bir eksik veya yanlış yok ise; bu kez lehte durumları ortaya koyacak bir incelemeye gidilir.
  • Sonuç olarak; iddia veya savunmaya destek olacak şekilde, belge ve delillerle desteklenmiş karşıt rapor hazırlanır.