Hibe - Teşvik Yönetimi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı Logo
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; Ar-Ge faaliyeti gösteren firmalarımızın, birbirleri ile iletişimlerini güçlendirmek bu sayede iş yapabilme kapasitelerini işbirliklerine yönelerek arttırmalarını sağlamak; sanayi – üniversite iş birliğini güçlendirmek ve firmaların Ar-Ge potansiyellerinin arttırılmasını sağlamak gibi önemli misyonlara sahiptir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sağladığı tüm önemli…
Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı Logo
Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı
Kalkınma Ajansları; kuruluş amaçları kapsamında bölgesel rekabet gücünün arttırmaya yönelik olarak, bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit ederek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak için plan ve programlar geliştirmektedir. Bu kapsamda, plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktadır.   EMFA Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlık Hizmeti:   Aşama…
KOSGEB Projeleri Danışmanlığı Logo
KOSGEB Projeleri Danışmanlığı
KOSGEB, ülkemizdeki girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması, ihracat, Ar-Ge, Kurumsallaşma gibi konularda kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayarak KOBİ’lerimizin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlamakta olan ülkemizin önemli kuruluşlarından birisidir.   EMFA KOSGEB Projeleri Danışmanlık Hizmeti: Aşama Hizmetlerimiz - Firmanın gereksinimleri doğrulusunda…
TUBİTAK Projeleri Danışmanlığı Logo
TUBİTAK Projeleri Danışmanlığı
Günümüzde işletmeler coğrafi konumlarına ve ölçeklerine bakılmaksızın ulusal ve uluslararası piyasalarda yoğun bir rekabet baskısı altında hayatta kalma savaşı içindedirler. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve yüksek performans gösterebilmeleri için rakiplerine karşı sürekli rekabet üstünlüğü sağlamaları gerekmektedir. Bu zorlu koşullarda firmalar rakiplerine üstünlük kurabilmek ve bu üstünlüğün…
AR-GE Merkezi Danışmanlığı Logo
AR-GE Merkezi Danışmanlığı
Ar-Ge Merkezi - Tanım ve Desteklenen Giderler: Ar-Ge Merkezi: Kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan (Limited veya Anonim Şirketi) - Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş; - Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan; - En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden; - Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimi ifade etmektedir.   Ar-Ge…