KALKINMA AJANSLARI PROJE DANIŞMANLIĞI

Kalkınma Ajansları; kuruluş amaçları kapsamında bölgesel rekabet gücünün arttırmaya yönelik olarak, bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit ederek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak için plan ve programlar geliştirmektedir.

Bu kapsamda, plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktadır.

 

EMFA Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlık Hizmeti:

 

  1. Aşama Hizmetlerimiz

- Projenin, ilgili Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında uygun olabileceği Çağrı’nın belirlenmesi

- Ar-Ge ve Yenilikçi yönünün analizi ve firmaya önerilerin sunulması

- Projenin Bütçe ve Zaman koşullarının değerlendirilmesi ve en yüksek faydanın sağlanacağı bir planlamanın çıkarılması

- Proje dosyasının hazırlanması

- Destek başvurularının elektronik ve matbu ortamda gerçekleştirilmesi

- Ajans tarafından istenebilecek ekleme ve revizyonların takip edilerek tamamlanması

- Değerlendirme Sürecinin Takibi

- Değerlendirme Toplantılarında Firmaya Refakat Edilmesi

 

  1. Aşama Hizmetlerimiz

Desteklenmesine karar verilen projelerin, sözleşme de belirlenen dönemler itibariyle;

- Mali Raporların Hazırlanması

- Teknik Raporların Hazırlanması