KOSGEB PROJELERİ DANIŞMANLIĞI

KOSGEB, ülkemizdeki girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması, ihracat, Ar-Ge, Kurumsallaşma gibi konularda kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayarak KOBİ’lerimizin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlamakta olan ülkemizin önemli kuruluşlarından birisidir.

 

EMFA KOSGEB Projeleri Danışmanlık Hizmeti:

  1. Aşama Hizmetlerimiz

- Firmanın gereksinimleri doğrulusunda en yüksek faydanın sağlanabileceği programın belirlenmesi

- Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik bir başlık altında yürütülmesi gerekli bir çalışma ise Ar-Ge ve yenilikçilik boyutunun analizi ve firmaya önerilerin sunulması

- Firmanın KOSGEB Veritabanına kaydı yok ise, kaydın oluşturulması

- Proje başvuru dosyasının hazırlanması

- KOSGEB tarafından yürütülen Proje Değerlendirme Sürecinin takip edilmesi, ilgili taraflarla iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi ve sürdürülmesi

- Proje Değerlendirme Kurul’u toplanması halinde sunum ve diğer materyallerin hazırlanması ve toplantı da refakat edilmesi

  

  1. Aşama Hizmetlerimiz

Projenin kabulü ve destekleme kararının oluşması sonrasında;

- Proje uygulama süreçlerinin takibinin sağlanması

- Revizyon gereksinimlerinde revizyon başvuru süreçlerinin yürütülmesi

- KOSGEB tarafından istenilen dönemlerde; Teknik ve Mali bilgi ve belgelerin hazırlanması

 

KOSGEB Proje Destek Programları

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Ar-Ge ; İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı