TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DANIŞMANLIĞI

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; Ar-Ge faaliyeti gösteren firmalarımızın, birbirleri ile iletişimlerini güçlendirmek bu sayede iş yapabilme kapasitelerini işbirliklerine yönelerek arttırmalarını sağlamak; sanayi – üniversite iş birliğini güçlendirmek ve firmaların Ar-Ge potansiyellerinin arttırılmasını sağlamak gibi önemli misyonlara sahiptir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sağladığı tüm önemli kazanımların yanında, Ar-Ge faaliyeti gösteren firmalara bu bölgede yürüttükleri faaliyetler kapsamında sağlanan ciddi mali avantajları da bulunmaktadır.

Firmaların, bu bölgede sıfırdan konumlanmaları ya da şube/ofis açmaları için danışmanlık hizmetlerine gereksinimleri olabilmektedir. EMFA Yazılım Danışmanlık, bu kapsamda firmanın en yüksek faydayı sağlayabileceği şekilde yapılanmasına, doğru proje seçimi ve mali yapının oluşturulmasına ve firmanın yer almak istediği Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyetlerine hızla başlamasına yönelik hizmetler sunmaktadır.

 

EMFA Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlık Hizmeti :


1) Aşama Hizmetlerimiz

  • Uygun proje fikrinin belirlenmesi
  • Proje fikrinin Ar-Ge içeriğinin ve desteklenme kriterlerinin göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve önerilerin sunulması
  • Danışanın hedefleri doğrultusunda, stratejik planların oluşturulması
  • SWOT Analizi, Proje Verimlilik Analizi
  • Kaynak araştırması
  • Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
  • Sunumların hazırlanması ve savunmaya hazırlık
  • Değerlendirme ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi


2) Aşama Hizmetlerimiz

  • Aylık ve dönemsel idari, mali ve teknik raporların hazırlanması
  • Teknokent süreçlerinin yönetilmesi