TUBİTAK PROJELERİ DANIŞMANLIĞI

Günümüzde işletmeler coğrafi konumlarına ve ölçeklerine bakılmaksızın ulusal ve uluslararası piyasalarda yoğun bir rekabet baskısı altında hayatta kalma savaşı içindedirler. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve yüksek performans gösterebilmeleri için rakiplerine karşı sürekli rekabet üstünlüğü sağlamaları gerekmektedir.

Bu zorlu koşullarda firmalar rakiplerine üstünlük kurabilmek ve bu üstünlüğün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon süreçleri firmalara orta ve uzun vadede büyük kazanımlar sağlarken, yaşanan süreçlerin zorlu ve yüksek maliyetli olması firmaların yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırmalarında karar verme süreçlerini etkilemektedir. Bu süreçlerin hızlanabilmesi, firmaların Ar-Ge yoğun faaliyetler içerisine girebilmesi için TÜBİTAK tarafından sağlanan destek başlıklarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. EMFA Yazılım Danışmanlık olarak, firmanızla bir bütün olarak ilerlemenin kaçınılmaz sonucunun başarı olduğu bilinci ile hareket ediyoruz.

 

 

EMFA TÜBİTAK PROJELERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

  1. Aşama Hizmetlerimiz

- Başvurusu yapılmak istenilen proje konusunun, araştırmasının yapılması yenilik ve Ar-Ge Boyutunun incelenerek analizlerin firmaya önerilerle birlikte sunulması

- Proje konusuna en uygun başvuru programının belirlenmesi

- Proje dosyasının hazırlanması

- Proje başvurusunun PRODİS üzerinden oluşturulması

- TÜBİTAK tarafından yürütülen Proje Değerlendirme Sürecinin takip edilmesi, ilgili taraflarla iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi ve sürdürülmesi

- Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretlerinin Yönetilmesi

- Hakem sonrası Proje Değerlendirme Sürecinin Takibi

 

  1. Aşama Hizmetlerimiz

- TÜBİTAK tarafından desteklenme kararı verilen proje için;

• Teknik Raporun Hazırlanması

• Mali Raporun Hazırlanması

• Proje Sonuçlandırma aşamasında Sonuç Raporunun Hazırlanması

• Projenin destek süreci içerisindeki dönemde proje özelinde gerçekleştirilecek diğer konular da (projenin teknik ve bütçe revizyonları, proje süre revizyonu) gerekli çalışmaların yürütülmesi

 

TÜBİTAK - ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

 

TÜBİTAK - ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI

AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMLARI - HORİZON 2020

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı