BT GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayımlanan TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre bilgi güvenliğinin, Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır. Gizlilik, bilginin yetkisi bulunmayan kişilerin erişememesidir. Bütünlük, bilginin yetkiye sahip olmayan kişilerce değişime uğratılması, yok edilmesi gibi tehlikelere karşı muhafaza edilmesidir. Kullanılabilirlik ya da erişilebilirlik ise bilginin yetkili kişiler tarafından ihtiyaç görüldüğünde ulaşabilmesi ve kullanabilmesidir. 

Günümüz dünyasında özel kurumların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının, teknolojik gelişmelere paralel olarak uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bütün organizasyonların kendi yapılarına uygun ve gerekli teknolojik gereksinimleri entegre edemediklerinden dolayı güvenlik açıkları ortaya çıkmaktadır. Bu açıklıklar; sistemsel, yazılımsal ve fiziksel olarak üç ana başlıkta toplanabilir. Açıklıkların farkına varıp zarar görmeden kurtulmak ve BT Güvenliğinin önemini kavramak adına gerekli eğitimlerin alınması kişilerin ya da şirketlerin yararına olacaktır. Açıklıkların kötü niyetli kişilerce kullanılmasını engellemenin en etkili alternatifleri arasında söz konusu açıklıkları bu kişilerden daha önce tespit edip açıklıkların yok edilmesi için gerekli önleyici faaliyetlerde bulunulması yer almaktadır. Tehdit yöntemlerinin, tehdit ortamlarının değişmesi karşısında tehditlerden korunma seçenekleri de değişmelidir, araştırılmalıdır ve bu konuda gerekli yardımlar alınmalıdır. 

İnternet kullanımının yaygınlaşması sebebiyle son yıllarda gerçekleşme yüzdesi hızla artan güvenlik zafiyetlerinden zarar görme, farklı siber saldırılarına maruz kalma gibi koşullarda, özel şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının teknolojilerin ilerlemesi ve sistemlerin büyümesi ile güvenlik açıkları haliyle ciddi tehdit arz etmektedir. Bu bilincin farkında olan EMFA BT Güvenliği Danışmanlığı, kendini devamlı geliştiren, dinamik danışman kadrosuyla tüm özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına BT güvenliği danışmanlık hizmeti vermektedir.