ÜRÜNLERİMİZ

EMFA CALL-IN+ Logo
EMFA CALL-IN+
EMFA CALL-IN+ (ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ) NEDİR? NEDEN KULLANILMALI? Günümüzde çağrı merkezleri ancak istek, şikayet ve taleplerin kayıt altına alındığı bir birim olarak değerlendirilmektedir. Bunun sebebi diğer birimler ile entegre çalışabilme yeteneği olmayan yazılımlar kullanılması, bilgi bankasının otomatik hale getirilmemesi vb. gibi nedenlerdir. Call-in sayesinde çağrı merkezi personelleri gelen…
EMFA HUM-R+ Logo
EMFA HUM-R+
EMFA HUM-R+ (İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ) NEDİR? Değişim kaçınılmaz ise, doğru olan; değişimden yararlanmaktır… Günümüz iş hayatında en önemli faktör insandır. Bir organizasyondaki tüm çalışanlar ‘İNSAN KAYNAKLARI’nı oluşturur. Daha açık bir ifadeyle, organizasyondaki üst, orta ve alt kadame yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel, tam-süreli ya da kısmi süreli…
PICT Logo
PICT
PICT PICT (Process Improvement Control Tools – Süreç  İyileştirme Kontrol Araçları)  NEDİR? PICT tanımlanan faaliyetlere bağlı olarak işlerin yönetilmesini, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak kurumsal yönetimi geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sağlayan sistemdir. PICT 10 modülden oluşmaktadır; Kullanıcı Modülü; İnsan Kaynakları Modülü; Personel işlemleri ve eğitim talep bilgilerinin tanımlaması…
EMFA OPTIPUMP+ Logo
EMFA OPTIPUMP+
EMFA OPTIPUMP+ (POMPA ENERJİ ÖLÇÜM PERFORMANS ve VERİMLİLİK SİSTEMİ) NEDİR? İÇME SUYU İçme suyu, içilmesi ya da yemeklerde kullanılması güvenli olan ve sağlık sorunlarına yol açmayan sulardır. Küresel olarak insanların %89'u (6.5 milyar kişi) iyileştirilmiş içme suyu kaynağına erişebilmektedir. Yaklaşık %71'i (5.2 milyar kişi) musluk suyu gibi gerektiğinde kullanılabilir kaynaklara erişebilirken,…
EMFA WOLFER+ Logo
EMFA WOLFER+
EMFA WOLFER+ (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMİ) NEDİR? ERP, bir organizasyon bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin tek bir noktada entegre edilerek bütünleşik bir yapıya kavuşturulduğu, kurumsal kaynakların(finans, iş gücü, malzeme, vb.) bir araya getirilerek operasyonel verimliliğin artırıldığı, iş akışlarının dinamik olarak yönetildiği ve organizasyon tarafından belirlenen performans…
PAPERARC + Logo
PAPERARC +
PaperArc+  – Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi (EAYS) Kurumların organizasyon yapısı ve fonksiyonlarına uygun olarak sınırsız sayıda hiyerarşinin dinamik klasör ağacı yapısı içerisinde her birimin yine sınırsız sayıda meta veri ve form yapılarını oluşturmalarına olanak tanıyan, detaylı yetkilendirme ve güvenlik altyapısına sahip olan PaperArc+ yalnızca elektronik arşiv yönetimi değil aynı zamanda kurumsal…
DOCUARC + Logo
DOCUARC +
DocuArc+ – Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EAYS) Kurumlarda üretilen veya dışarıdan gelen evrakların kurum içindeki süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlar. Kurumdaki mevcut iş süreçlerinin tasarlanan formlar ve akış adımları üzerinden daha etkin, hızlı ve yönetilebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına olanak tanır. İş süreçlerinin ölçme ve değerlendirilmesine, böylelikle iyileştirme ve…
SAYISALLAŞTIRMA HİZMETİ Logo
SAYISALLAŞTIRMA HİZMETİ
Servis Büro (Tarama-İndeksleme) Hizmeti Kurumların mevcut kağıt ortamında bulunan fiziksel arşivlerinin elektronik ortama (tarama-sayısallaştırma) aktarılması için mevcut kurum arşivleri proje öncesi incelenir ve yol planları çizilir, ihtiyaç (donanım, yazılım ve personel) ve süre analizleri yapılarak proje ekipleri oluşturulur ve arşivleme projesinin başlaması planlanır. Sayısallaştırma projesi…
SERVICEARC + Logo
SERVICEARC +
Servis Büro (Tarama-İndeksleme) Hizmeti Kurumların mevcut kağıt ortamında bulunan fiziksel arşivlerinin elektronik ortama (tarama-sayısallaştırma) aktarılması için mevcut kurum arşivleri proje öncesi incelenir ve yol planları çizilir, ihtiyaç (donanım, yazılım ve personel) ve süre analizleri yapılarak proje ekipleri oluşturulur ve arşivleme projesinin başlaması planlanır. Sayısallaştırma projesi…
EDIS - ADLİ ve İSTİHBARİ SES İNCELEME YAZILIMI Logo
EDIS - ADLİ ve İSTİHBARİ SES İNCELEME YAZILIMI
ADLİ ve İSTİHBARİ SES İNCELEME YAZILIMI (EDIS) EDISistihbarat, organize suçların takibi ve terörle mücadele sonucunda telefon, telsiz, ortam dinlemesi ya da farklı yöntemlerle elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının içindeki seslerin incelenmesi ve çözümlenmesi için ihtiyaç duyulacak tüm analiz araçlarını tek çatı altında sunan ilk ve tek yerli çözümdür. EDIS içindeki tüm modülleri başta istihbarat…
EDI CC - ÇAĞRI MERKEZİ SES ÇÖZÜMLERİ Logo
EDI CC - ÇAĞRI MERKEZİ SES ÇÖZÜMLERİ
  ÇAĞRI MERKEZİ SES ÇÖZÜMLERİ (EDI CC) EDI CC EDI CC şu an için üç uygulamadan oluşmakta olup Call Center hizmetlerinin etkinliğini artıran, kolaylaştıran ve hızlandıran bir ürün ailesidir. Temelinde ses teknolojileri kullanılan ürün ailemiz bankacılık, sigorta, telekomünikasyon, otomotiv ve benzeri birçok sektöre hizmet verebilmektedir.   Sesli IVR Konuşma Tanıma (ASR) teknolojilerini kullanarak…
ÇEKİRDEK TEKNOLOJİLER Logo
ÇEKİRDEK TEKNOLOJİLER
ÇEKİRDEK TEKNOLOJİLER STT Konuşma Tanıma Sistemleri telekom, bankacılık, savunma, otomotiv vb. birçok alanda anahtar teknoloji olarak kullanılmaktadır. EMFA Yazılım Danışmalık A.Ş., çekirdek ses teknolojisi SoundLab EDİ ASR motorunu RESTfull yöntemi ile hazırlanan API’ yi proje bazlı farklı alanlarda çözüm üreten teknoloji firmalarına ürünlerinde kullanmak üzere sunmaktadır. Üst düzey API Java…
EMFA DİJİTALLEŞTİRME SİSTEMLERİ Logo
EMFA DİJİTALLEŞTİRME SİSTEMLERİ
SOUND LAB - SES TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜMLERİ Logo
SOUND LAB - SES TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜMLERİ
                                                 ADLİ ve İSTİHBARİ SES İNCELEME YAZILIMI (EDIS) EDIS istihbarat, organize suçların takibi ve terörle mücadele sonucunda telefon, telsiz, ortam dinlemesi ya da farklı yöntemlerle elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının içindeki seslerin incelenmesi ve çözümlenmesi için ihtiyaç duyulacak tüm analiz araçlarını tek çatı altında sunan ilk ve tek yerli çözümdür. EDIS…