EDIS

 

 

 

EDIS NEDİR?

EDIS Adli ve İstihbari Ses İnceleme Yazılımıdır. EDIS istihbarat, organize suçların takibi ve terörle mücadele sonucunda telefon, telsiz, ortam dinlemesi ya da farklı yöntemlerle elde edilen ses ve video kayıtlarının incelenmesi ve çözümlenmesi için ihtiyaç duyulacak tüm analiz araçlarını tek çatı altında sunan ilk ve tek yerli çözümdür.

EDIS diğer forensic (adli) ve istihbari yazılımların karmaşık arayüz tasarımlarına karşı daha sade işlevsel kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir.

EDIS   "Türkiye'nin ilk ve tek adli ve istihbari ses inceleme yazılımıdır." EDIS içindeki tüm modülleri başta istihbarat ve kriminal alanlar olmak üzere tüm alanlar için ayrı önemi haizdirler. Etiketsiz binlerce kayıt içerisinden elinizde sesi olan konuşmacıyı bulmak (konuşmacı tanıma), gerektiğinde o kayıttaki gürültüleri gidermek (iyileştirme), şüphelenilen noktalarda montaj izlerini aramak (montaj analizi), aradaki başka konuşmacıların varlığını saptamak (konuşmacı ayrıştırma), saptanan konuşmacının diğer şüpheli kayıtlarda da konuştuğunu onaylamak (konuşmacı doğrulama) ve o çok uzun konuşmadaki tüm sözcüklerin tek tek metinleştirmesini sağlamak (ASR-konuşma tanıma) için tek başına EDIS yeterli olacaktır. Ayrıca bu işlemler sırasında ihtiyacınız olabilecek tüm düzenleme araçlarını da bünyesinde bulundurmaktadır.

İYİLEŞTİRME MODÜLÜ

Adli ya da istihbari ses kayıtları ise genellikle ideal olmayan şartlarda alınan kayıtlardır. Neredeyse her olguda taraflardan birisi kayıt yapıldığının farkında değildir. Bu yüzden kayıt yapan kişi kayıt esnasında mikrofonu kaydı olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanabilmektedir. Bunun yanında çevre gürültüsü, konuşmacının ses şiddetinin düşük olması veya başka bir konuşmacının diğer konuşmacıların konuşmalarını maskeleyecek şekilde kayda dâhil olması gibi kontrol edilmesi hemen hemen imkânsız durumlar da faydalı sinyalin anlaşılamamasına neden olabilmektedir. Diğer bir yandan, cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte telefon hattında alınan kayıtlar da büyük oranda önemli olaylara konu olmaktadır. Bu vakalarda da, telefon çalma sesinin konuşmaları maskelemesi, telefon hattının sınırlı bant genişliği gibi istenilen sinyalin kayba uğrayabildiği veya zarar gördüğü durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır.

 İYİLEŞTİRME MODÜLÜ ile kaydın gürültüden temizlenmesi ya da istenmeyen ses ve gürültülerin ortamdan uzaklaştırılarak kayıtların daha anlaşılır hale gelmesine saylayan gerekli tüm filtreleme araçlarına içeren iyileştirme aracıdır.

İYİLEŞTİRME MODÜLÜ’nde ard arda filtreler sıralanıp ayarlanarak kaydedilir. Bu sayede birimlere  gelen tip sesler (ofis, ev, açık mekanlar vs ses dinlemeleri) kriminal ses inceleme birimlerine ihtiyaç duymadan  gerekli iyileştirmeleri tek tıklama ile yapılabilmektedir.

ANALİZ MODÜLÜ

Piyasaya ilk sürüldüğü andan itibaren kaset içerisindeki kaydın istenmeyen bölümlerinin makasla kesilerek, bandın iki ucunun plastik bantla yapıştırıldığı günlerden, dilbilimcilerin ve ses mühendislerinin de dâhil olduğu tamamen profesyonelce montaj ve kurgu yapılan zamanlardayız. Profesyonel montajlara haber kurgularında rastlanabildiği gibi, kayıt ya da kayıtların içeriğindeki anlam ve etkiyi değiştirmek amaçlı yapılmış kriminal olgularda da rastlanabilmektedir. Kayıt güvenilirliği kısaca, kaydın orijinalliğinin araştırılmasıdır. Kayıt güvenilirliği incelemelerinde genel olarak kayıt üzerinde ekleme, çıkarma ve diğer müdahalelerin bulunup bulunmadığına ya da kaydın orijinal olup-olmadığı hususlarına yanıt aranmaktadır.

 ANALİZ MODÜLÜ tüm dilsel ve akustik özellikleri ölçüp gözden geçirebilecek araçlarla donatılmıştır. ANALİZ MODÜLÜ’ndeki LPC, FFT, Formant, Spectrogram, Perde periyodu, enerji gibi seçenekler dışında, montaj analizi için özelleşmiş gürültü ve faz kırılması analizlerini sunmaktadır.

KONUŞMACI DOĞRULAMA MODÜLÜ

EDIS konuşmacı doğrulamada ölçümlerden en temel ikisine perde periyodu (pitch) ve formant analizine odaklanmıştır. Hemen hemen tüm konuşmacı doğrulama araçları da bu iki analiz türünden türetilmiş, uzun ve kısa dönemde istatistiksel tutarılılıklara yoğunlaşmış araçlardır. EDIS'te her iki kaydın öncelikle perde periyot değerleri ve tüm formant değerleri kayıt boyunca süren tüm konuşmaların analizi suretiyle ölçülür.

 KONUŞMACI DOĞRULAMA modülünde karşılaştırılması için seçilen iki dosya arasında tüm benzerlikler ölçülerek nihai bir benzerlik skoru sunulur.

KONUŞMACI TANIMA MODÜLÜ

KONUŞMACI TANIMA MODÜLÜ konuşmacı doğrulama modülünün aksine şüphelenilen birkaç kaydın karşılaştırılması dışında, çok sayıdaki kayıt içerisinden aralarında aranılan konuşmacının bulunup bulunmadığını tespit etmek için tasarlanmıştır. Elde çok yoğun miktardaki ses kaydı içinden konuşmacının tespiti için çok güçlü bir araçtır.

 KONUŞMACI TANIMA MODÜLÜ  farklı dil ve aksandan bağımsızdır.

KONUŞMACI AYRIŞTIRMA MODÜLÜ

Özellikle birden fazla kişinin konuştuğu düşünülen kayıtlarda, ortamdaki konuşmacıların birbirinden ayrıştırılması ve sonrasında, konuşmacı tanıma gibi diğer modüllerde kullanılması amacıyla otomatik konuşmacı ayrıştırma modülü tasarlanmıştır. Bu araçla çok hızlı bir biçimde ortam dinlemeleri çözümlenmektedir.

KONUŞMACI AYRIŞTIRMA MODÜLÜ, KONUŞMACI TANIMA ile entegre çalışır.

KONUŞMACI AYRIŞTIRMA MODÜLÜ, KONUŞMACI TANIMA Ortam dinlemeleri tek bir tuşla çözümler.

MODÜLÜ KONUŞMACI TANIMA / ASR MODÜLÜ

KONUŞMA TANIMA MODÜLÜ konuşmayı konuşmacılara göre ayrıştırarak metne dönüştürür.

KONUŞMA TANIMA MODÜLÜ iyileştirmesi yapılan sesin kaydını metne dönüştürür.

KONUŞMA TANIMA MODÜLÜ Türkçe ve Kürtçe dillerinde konuşma tanıma yapabilir. İhtiyaç olunması halinde diğer dillerde eklenebilir.